Élménypedagógia sulimagazinokkal

A Tappancs és a Tudorka kiadójától
Tanulói mellékletminden sulimagazinhoz
Osztályszintű versenyekKincsvadászat és Teki-Totó
Karton, értékelőmatricaélmények minden területen
Ajándék pedagógusoknakkorlátlan letöltés, kalendárium

Mit kínál Önnek a program?

ROP ’21 oktatási csomagunk tartalma a Tappancs, Tatu, Tudorka és Oké magazinok mellé:

✅ Tanulóknak:

 • Tanulói melléklet havonta a magazinok mellé
 • Ingyenes versenyzési lehetőség a Teki-Totó tanulmányi versenyben
 • Ingyenes tanulói példányok rászorultsági alapon

✅ Pedagógusoknak:

 1. Ingyenes magazinpéldány + tanulói melléklet
 2. Tanítói útmutató havonta (online)
 3. Kincsvadászat osztályverseny: 1 millió (20*50000) Ft értékű könyvsarok + állvány
 4. Éves tematika a program elemeinek tanmenethez való illeszkedéséhez, kapcsolódásához
 5. Ingyenes Pedagóguskalendárium a 2022–23-as tanévre
 6. Motivációs és értékelőmatricák
 7. Kivágható kartonok
 8. Korlátlan letöltés a Pedagógusvilág honlapunkon
 9. Zárt Facebook-csoporthoz csatlakozás

További részletek

Csomagunk tartalma részletesen:

Tanulóknak:

ROP ’21 tanulói melléklet havonta változó tartalommal: Feladatlapok, kartonok, tépőtömbök, matricák, amelyek egy-egy kulcstémához, illetve részben a színes magazinoldalakhoz is kapcsolódnak.
Teki-Totó tanulmányi verseny 4 fordulóval, fordulónként 10-10 feladattal: októberben, novemberben, januárban és februárban. A részvételhez szükséges egyéni azonosítót a magazinokkal együtt területi képviselőink juttatják el a ROP ’21 programunkban részt vevő osztályok osztályfőnökeinek.
Ingyenes magazinok rászorultsági alapon (igényléssel): Az osztályba rendelt példányszám maximum 10%-ának erejéig.

Pedagógusoknak:

1Ingyenes magazinpéldány: A csatlakozó osztályok pedagógusai ingyenmagazint kapnak minden hónapban.
2Havonta ROP ’21 tanítói útmutató, amely a magazinok iskolai felhasználásához rövid ROP-tartalom-ismertetőket, néhány színes magazintémához tanítói ötleteket, kidolgozott, több tanórára szóló projektet, szójegyzéket, osztályszintű pályázatot, havi Pedagógusvilág-letöltésajánlókat tartalmaz.
3A ROP ’21 tanítói útmutatóban található minden hónapban a Kincsvadászat osztályverseny: A kérdéssorok a magazinok oldalaihoz kapcsolódnak, különböző nehézségűek, és a gyermekek általános ismereteit bővítik. A legjobban teljesítő 20 osztály 50 000 Ft értékű könyvsarkot nyerhet.
4Éves tematika: A ROP ’21 tanulói melléklet tanmenethez illeszkedéséhez, és a könnyebb felhasználás érdekében éves tematikatáblázatot készítettünk a pedagógusok számára.
5Ingyenes Pedagóguskalendárium a 2022–23-as tanévre: A programunkban részt vevő pedagógusoknak ingyen biztosítjuk a 2022–23-as tanévre szóló Pedagógus-kalendáriumunkat.
6Motivációs és értékelőmatricák: A 2021–22-es tanévben 2 alkalommal ajándék matricákat adunk a programunkban részt vevő pedagógusoknak, amelyet felhasználhatnak motiválásra és értékelésre is.
7Kivágható kartonok: A 2021–22-es tanévben 8 alkalommal biztosítunk kivágható kartonokat a pedagógusoknak, amelyekkel kreatív és élvezetes időtöltést nyújthatnak a tanulóik számára.
8Korlátlan letöltés a Pedagógusvilág honlapunkon: A programban való részvétel idejére pedagógusainknak korlátlan letöltést biztosítunk honlapunkon.
9Facebook oldalunkhoz kapcsolódó zárt ROP ’21 Facebook-csoportunkhoz csatlakozhat, ahol pedagógusaink innovatív és kreatív ötletekkel javíthatják és alakíthatják programunk tartalmát, valamint segíthetik, inspirálhatják egymás munkáját.
„Szinte teljes osztálylétszámban rendeljük a szülők támogatásával a havonta megjelenő Tappancs és Tudorka sulimagazinokat a Graph-Art gyerekkönykiadótól. Tananyag-kiegészítésként használjuk a kiadványokat, mellyel a tanítási-tanulási folyamat eredményesebb, színesebb lehet, és nem annyira tankönyvízű.” (S. Edina)
Népszerű gyermekmagazinoktanórai felhasználásra
Pedagógusok kezdeményeztékmi kibővítettük
Élménypedagógiai eszközökkeltámogatjuk az oktatást
Kreatív, motiváló és moderntöbb évtizedes tapasztalattal

Mi ez a program?

A 2021–22-es tanévben induló új Referenciaosztály-programunk, a ROP ’21, a pedagógusok által kezdeményezett, évek óta működő modell kibővített változata. Fő célja a gyerekek tudásvágyának kielégítése, szórakoztatása, olvasóvá nevelése az élménypedagógia lehetőségeit kihasználva.

A ROP ’21-hez csatlakozó osztályok tanulói és pedagógusai számára a tartalmas és fejlesztő magazinjaink (Tappancs, Tatu, Tudorka, Oké) mellé speciális, oktatást támogató csomagot kínálunk, amely kreatív és motiváló háttéranyaggal segíti a színesebb tananyag-feldolgozást.

A ROP ’21 részletes bemutatását és célkitűzéseit megtekintheti videóbemutatónkban:

További részletek

A program alapját képező magazinjainkat akár „élő tankönyveknek” is nevezhetjük, hiszen rengeteg érthetően, élvezetesen megfogalmazott információt – magyarázatot, ismeretet rejtenek. Színes és fekete-fehér oldalainkat felhasználhatják például az olvasás, az írás, a figyelem, a problémamegoldó készség, a helyesírás fejlesztéséhez. Az ismeretanyag bővíti a tananyagot, s háttérként, kiegészítőként is szolgálhat a tanulási tevékenységhez.

Ezenfelül magazinjaink kiválóan alkalmasak:

A Referenciaosztály-programunk céljai:

A programunkban ingyenesen biztosított, pedagógusok által kidolgozott projektórákon a gyerekek megtapasztalhatják a közös alkotás, az együttműködés örömét; fejlődik szocializációs képességük; a megszokott tanítási óráktól eltérő módszerével növelhető a tanulási motivációjuk.

„A szaktárgyi oldalakat napi szinten beépítem az óráimba, differenciálásra, a tanult tananyagok gyakorlására, elmélyítésére, a szövegértés fejlesztésére, szókincsbővítésre. Tanítványaim a szabadidős sávban is szívesen forgatják, olvasgatják. Örömmel mesélik, hogy milyen érdekességeket tudtak meg. Ezzel a tájékozottságukon kívül a kifejezőképességük is fejlődik.” (B. Sz. Noémi)
Egész éves tervaktualitásokkal, kulcstémákkal
Tantárgyakra bontotttanmeneti kapcsolódás
Képességfejlesztéskorosztályok szerint
Havi szintű tervezésgyorsan, eredményesen

ROP ’21 tanulói melléklet éves tematikája

A magazinok mellé havonta adott ROP ’21 tanulói mellékletek könnyebb felhasználásához éves tematikatáblázatot készítettünk.

Ezek segítik a tervezést, a program elemeinek tanmenethez illesztését, összekapcsolását, és tartalmazzák a műszaki tartalmat, a kulcstémákat, a matematika, a magyar és a környezetismeret tananyagokat, valamint a képességfejlesztési területeket.

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

„A magazinokat már több éve használom a tanóráimon. A gyerekek nagyon szeretik a bennük lévő változatos feladatokat, rejtvényeket és ismeretterjesztő tartalmakat. Nagyon örülök, hogy a magazin odafigyel a hagyományőrzésre, mert fontosnak tartom én is, hogy a gyerekek megismerjék a múlt értékeit. Köszönöm, hogy itt is olvashatok ezekről a dolgokról.” (D. M. Anita)
Útmutatók, óravázlatokaz osztályszintű felhasználáshoz
Kincsvadászat versenyélményekkel és értékes díjakkal
A szókincs fejlesztéseszójegyzék válogatással
Fejlesztési területekhezhavi letöltésajánló

ROP ’21 tanítói útmutató

Havonta megjelenő, a magazinokhoz és a ROP ’21 tanulói melléklethez készített összeállítás célja a pedagógiai munka segítése.

Tartalma:

 • A ROP ’21 tartalmak rövid ismertetője
 • Kincsvadászat osztályverseny
 • Ötletek egyes magazinoldalak iskolai felhasználásához
 • Egy kidolgozott, több tanórára szóló projekt
 • Szójegyzék – válogatás a magazinban előforduló érdekes/speciális szavakból
 • Havi letöltésajánlók: az adott hónapra javasolt letöltéscsomag a Pedagógusvilág közel 10 000 segédletet tartalmazó adattárából

A pedagógusok a magazinjainkat és a hozzájuk kapcsolódó segédleteket, valamint a digitális forrásokat felhasználhatják a tanulók motiválására, a tanterv kiegészítésére és a szülők (család) bevonására, mivel magas szintű oktatást nyújtanak minden területen.

Töltse le a szeptemberi tanítói útmutatókat jelentkezés után itt

Szülői értekezletre

A tisztelt szülők tájékoztatására külön bemutatót készítettünk, melynek segítségével a szülői értekezleteken könnyen átadhatóak programunk részletei.

Rövid, megosztható videónkban nemcsak a programunk részleteit emeljük ki, hanem bemutatjuk a kiadónk sulimagazinjait is, így korábbi és új előfizetőknek is egyaránt tartalmaz hasznos információkat.

Részvételi feltételek

Ha tetszik az ajánlatunk, csatlakozzon ahhoz a több száz pedagógushoz, akik az elmúlt években meggyőződtek róla, hogy egy újszerű dolog alkalmazása motiváltabb diákokat, eredményesebb tanítás-tanulási folyamatot eredményezhet!

 1. Jelentkezés a honlapunkon. Ezáltal kerülnek be az adatai a rendszerünkbe, és ennek segítségével jut majd el a területi képviselőnk Önhöz.
 2. Az osztályában tanuló diákok 70%-a vásárolja meg a magazinunkat. Ez azért fontos, mert csak így fogják tudni osztályszinten használni magazinjainkat és ROP ’21 tanulói mellékletünket.

Jelentkezés →

Vélemények a programról

Nap mint nap csodás üzeneteket kapunk a magazinjainkat rendszeresen használó pedagógusainktól. Ezek mindig megmelengetik a szívünket, és hatalmas motivációt adnak a munkánkhoz.

„Kiadványaikat rendszeresen, osztályszinten használom. A magazinok változatosan, érdekesen és olvasmányosan feldolgozott, a tananyag kiegészítését szolgáló témákat tartalmaznak. Kiválóan alkalmazhatók a tanórai differenciáláshoz, a hangos olvasás, szövegértés fejlesztéséhez, szókincsbővítéshez. Hozzájárulnak a környezettudatos magatartás kialakításához, és gazdagítják a gyermek érzelem- és gondolatvilágát.” (K. Krisztina)
További részletek
„Nekem azért hasznosak a magazinok, mert rengeteg feladatot használhatok időkitöltőként, szorgalmiként vagy akár differenciáláshoz is. A magazinokban található oktatási mellékletek tényleg érdemben segítik a pedagógiai munkát a különböző évfolyamokon. A Pedagógusvilágon található segédletek, felmérők is nagyon hasznosak, nem csak gyakorláshoz, hanem tanórai alkalmazáshoz is, de építettem már be projektbe is belőlük.” (N. L. Barbara)
„Igényes magazinok, nemcsak a tartalmukat, hanem a nyomdatechnikájukat tekintve is. A magazinoldalakhoz készült segédletek az online tanításban és tanórán is könnyedén használhatóak.” (R. F. Ildikó)
„Pályám kezdete óta használom a magazinokat, és azt tapasztalom, hogy korosztálynak megfelelőek. Az osztályomban minden tanuló megvásárolja a magazinokat, ami lehetővé teszi, hogy a tanóráimba beépítsem a bennük található feladatokat. A tanulóim minden hónapban nagyon várják a tappancsos bácsit. :-) Az ajándékok mellett az újság tartalmára is kíváncsiak. A feladatok érdekesek a gyerekek számára, hiszen az adott évszaknak megfelelő rajzokkal, feladatokkal, képekkel teszik érdekessé.” (T. Orsolya)
„Köszönjük, hogy segédanyagaikkal (felmérőkkel, gyakorló feladatlapokkal) megkönnyítik a gyakorló pedagógusok munkáját. Örömmel ajánlom tanítványaimnak is a kiadványaikat. A Tappancs és Tatu mellékleteiben található fejtörők, feladatok jól fejlesztik a 6–8 éves korosztály képességeit. Hasznosnak tartom az aktuális ünnepekhez kapcsolódó barkácsötleteket is.” (K. Á. Szilvia)
„A magazinokban található feladatokat szívesen megoldják a gyerekek, nem találják sem túl könnyűnek, sem túl nehéznek, lehet rajtuk gondolkodni. Az órákon főként a szövegértés feladatokat szoktuk elkészíteni. Sokat visszaküldik a versenyfeladatokat is. A mellékletként kapott oldalakat a technikaórákon készítjük el.” (P. J. Szilvia)
„Az alsó tagozatos gyerekek szívesen forgatják az újságot akár tanórán, akár tanórán kívüli alkalmakon, napköziben tanulás után is szeretik lapozgatni.” (K. Sz. Klára)

Kik vagyunk?

A Graph-Art 1992-ben kezdte meg működését grafikai stúdióként. Kezdetben könyvkiadóknak készítettünk könyvborító grafikákat, később komplett, színes könyv illusztrációkat. A kiadó első magazinját 1999-ben jelentette meg, Tudorka és Barátai címmel, a következő évben pedig saját értékesítő hálózatunk - Graph-Ker Kft. - kiépítésével juttattuk el termékeinket gyermekek ezreihez, országszerte.

Napjainkra a Graph-Art Magyarország piacvezető gyermekújság és könyvkiadójává vált: havonta az ismeretterjesztő, képességfejlesztő és szórakoztató kiadványokon túl 8 korosztályhoz igazított gyermekmagazint jelentetünk meg, az értékesítő hálózatunk pedig több mint 5000 értékesítő helyet lát el a cégünk termékeivel. Felelős kiadóként az alapötlettől a könyvtervezésen, szerkesztésen és az illusztráción át, egészen a tördelésig minden munkafolyamatot a saját munkatársainkkal végzünk el.

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője: "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Az üzemeltető székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Az üzemeltető telefonos elérhetősége: +36 52 521 360; Az üzemeltető e-mail elérhetősége: graphart@graphart.hu; A weboldal üzemeltetőjét nyilvántartásba vevő hatóság: Hajdú-Bihar megyei Bíróság mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 09 09 006462; Adószám: 11793746-2-09; A weblap üzemeltetője nem vesz igénybe tárhely szolgáltatót.

A honlapon található anyagok a Graph-Art Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, (kivéve, ahol a szerzői jog jogosultja külön feltüntetésre kerül) azok felhasználása kizárólag a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint engedélyezett. Egyéb kérdésekben kérjük, vegye figyelembe az idevonatkozó hatályos törvényt és rendeleteket, illetve forduljon hozzánk.